Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

 

 

 

 

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

 

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

 

Luboš Pavel, IČ: 04948904, sídlo Betlémská 5, Praha 1, 110 00 a jako správce budu zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám?

 

Zpracovávám pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním mého eshopu na stránkách www.lubospavel.cz nebo www.papyro.cz a které jsou důležité k řádnému vyřízení objednávky, případně registraci v eshopu. Dále uchovávám kontaktní email u osob přihlášených k odběru novinek.

 

Jedná se tak nejčastěji o údaje:

• Jméno a příjmení

• Kontaktní a/nebo doručovací adresa

• Telefonní číslo

• Email

 

3. Proč Vaše osobní údaje zpracovávám?

Hlavní důvod, proč požaduji a uchovávám Vaše osobní údaje je, abych mohl zpracovat vaši objednávku zboží nebo služeb, dále pak, abych rozeslal uživatelům, kteří si to přejí, informace o novinkách.

 

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou v bezpečí. Vaše údaje neposkytuji žádné třetí straně a nenakládám s nimi jinak, než bylo uvedeno.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsem ovšem povinen některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používám?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužívám pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies  např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a  nemám přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání nepovolit.

 

6.  Jak dlouho Vaše údaje zpracovávám?

Vaše údaje budu zpracovávat po celou dobu využívání mých služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musím zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci registrace zpracovávám po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 12 měsíců po jejím zrušení.

 

7. Je možné Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje mohu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat).

 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

8. Na základě čeho mohu zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje mohu zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě mého oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádím jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů jsem uvedl výše.

 

9. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně chci ubezpečit, že pravidelně kontroluji, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používám taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsem schopen plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte mi proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

 

10. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: creatio1@seznam.cz. Je to jednoduché, stačí napsat do textu zprávy: Prosím o vymazání mých osobních údajů a přidat jméno a příjmení, popřípadě přezdívku, kterou jste uvedli při registraci.

 

11. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

• právo osobní údaje opravit či doplnit;

• právo požadovat omezení zpracování;

• právo ukončit zasílání novinek;

• právo požadovat přenesení údajů;

• právo na přístup k osobním údajům;

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“); a

• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

12.  Jak ukončit zasílání novinek?

Ukončit zasílání novinek můžete emailem na creatio1@seznam.cz z emailové adresy, na kterou novinky chodí. Do textu zprávy napište Nezasílat novinky.

 

13. Jak mě můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím mi napište na email creatio1@seznam.cz nebo písemně na adresu: Luboš Pavel, Betlémská 5, Praha 1, 110 00.

 

 

 

 

 

 

Vytvořilo Studio Creatio v roce 2015 | Knihy | Audioknihy | Divadlo | Venkovní hry